Current Management, Vaish Education Society

S.No. Name Post Mobile
1 Sh. Vikas GoelPresident9215959002
2 Sh. Sanjay Singhal, Bhadurgarh Vice-President 9416210421
3Sh. Chander Garg General Secretary9896668001
4 Sh. Kailash Jain Joint Secretary 9891143850
5Sh. Pawan Mittal Treasurer9811599882
6Sh. Adish Jain Executive Member 9034420402
7Sh. Anand Jain Executive Member 9215000435
8Sh. Anand Kumar Basia, Bhiwani Executive Member 9215590850
9Sh. Anil Kumar Bindal Executive Member 9896205724
10Sh. Madan Lal Goyal Executive Member 9416044583
11Sh. Manish Jain Executive Member 9812880808
12Sh. Muni Lal Garg Executive Member 9871130600
13Sh. Radhey Shyam Garg Executive Member 9255533011
14Sh. Radhey Shyam Gupta, Panipat Executive Member 9812025757
15Sh. Rajesh Jindal Executive Member 9812138460
16Sh. Rajesh Nawal Executive Member 9812017207
17Sh. Ram Dhan, Gohana Executive Member 9255413667
18Sh. Sanjay Kumar Singhal, Sonepat Executive Member9812043375
19Sh. Sanjeev Goel, Delhi Executive Member 9953324297
20 Sh. Sunny Goel Executive Member 9813432551
21Sh. Vikas Goel Executive Member 8685851111